IBAN: NL 77 ING B 0676 388655
BIC: INGBNL2A
VAT nr: NL808631469B01

Handelsregister K.v.K. te Amsterdam 34105381

Leveringen en reparaties, aanbiedingen en dienstverlening geschieden onder onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Alkmaar op 09-09-2010 onder depotnummer 188/2010. Deze is hieronder te downloaden.